ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ໜ້າຫຼັກ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ

5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ , ຄຸນສົມບັດສຶກສາ , ແຮງງານສຶກສາ , ພະລະສຶກສາ , ສິລະປະສຶກສາ              3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາ : ລັກສະນະຊາດ , ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ              ເນື້ອໃນ 4 ບຸກທະລຸ : ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການ , ບຸກທະລຸທາງດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ              ເນື້ອໃນ 3 ຂໍ້ ແຂ່ງຂັນ : ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງ , ຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ , ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນສະຖາບັນ

ແຈ້ງການ

New Icon ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 2801/ຫກ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2017
ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ / ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລື່ອງ: ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ການຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນກຸ່ມນັກຮຽນ ໄລຍະພັກປີຮຽນ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້


ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 963/ຫກ, ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 2017
ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລື່ອງ: ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້


ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ

ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 ສະບັບເລກທີ 2094/ສສກ, ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2017

ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ໄດ້ ທີ່ນີ້


ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 1491/ສສກ,
ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2017
ເລື່ອງ: ການມອບໂອນວຽກງານສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງ ແລະ ການອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ ທີ່ນີ້


ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ

ຄຳແນະນຳ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽບກັບການມອບໂອນວຽກງານສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ
ສະບັບເລກທີ 439/ສສກ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ ທີ່ນີ້


ແຈ້ງການ ອື່ນໆ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ