ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ໜ້າຫຼັກ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ

5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ , ຄຸນສົມບັດສຶກສາ , ແຮງງານສຶກສາ , ພະລະສຶກສາ , ສິລະປະສຶກສາ              3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາ : ລັກສະນະຊາດ , ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ              ເນື້ອໃນ 4 ບຸກທະລຸ : ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການ , ບຸກທະລຸທາງດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ              ເນື້ອໃນ 3 ຂໍ້ ແຂ່ງຂັນ : ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງ , ຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ , ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນສະຖາບັນ

ຂໍ້ຕົກລົງ

New Icon ຂໍ້ຕົກລົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 1491/ສສກ,
ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2017
ເລື່ອງ: ການມອບໂອນວຽກງານສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງ ແລະ ການອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ ທີ່ນີ້

ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ

New Icon ຄຳແນະນຳ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽບກັບການມອບໂອນວຽກງານສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ
ສະບັບເລກທີ 439/ສສກ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ ທີ່ນີ້


ແຈ້ງການ

New Icon ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 963/ຫກ, ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 2017
ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລື່ອງ: ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້


ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 929/ຫກ, ລົງວັນທີ 24 ມີນາ 2017
ເລື່ອງ: ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້

ຮ່າງເກັບກຳສະຖິຕິ ຄູນຳພາ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ

ຮ່າງເກັບກຳສະຖິຕິ ຄູນຳພາ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2016-2017 ທີ່ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກາງ ເດືອນ ເມສາ 2017

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ ຮ່າງເກັບກຳສະຖິຕິໄດ້
Excel icon ທີ່ນີ້

ແຈ້ງການ ອື່ນໆ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ