ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ນິຕິກຳ

ນິຕິກຳ

Book

ນິຕິກຳ ທີ່ເປັນ PDF

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການນິເທດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ
ຂອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ຂອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ປື້ມຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ແທັບເລັດ
        (Tablet Computer)
PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມມັດທະຍົມສຶກສາ
PDF icon 4 ບຸກທະລຸ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
PDF icon 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ
PDF icon 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ


ເອກະສານທີ່ເປັນ PowerPoint

PowerPoint icon ການເປັນພະນັກງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີ
PowerPoint icon ການຮ່າງເອກະສານທາງລັດຖະການ
PowerPoint icon ການສໍາເນົາເອກະສານ
PowerPoint icon ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 2006-2015

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ