ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ນິຕິກຳ

ນິຕິກຳ

Book

ນິຕິກຳ ທີ່ເປັນ PDF

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມມັດທະຍົມສຶກສາ
PDF icon 4 ບຸກທະລຸ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
PDF icon 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ
PDF icon 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ
PDF icon ຫຼັກສູດ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
PDF icon ຄຳສັ່ງແນະນຳ 2009


ເອກະສານທີ່ເປັນ PowerPoint

PowerPoint icon ການເປັນພະນັກງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີ
PowerPoint icon ການຮ່າງເອກະສານທາງລັດຖະການ
PowerPoint icon ການສຳເນົາເອກະສານ
PowerPoint icon ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 2006-2015

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ