ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ນິຕິກຳ

ນິຕິກຳ

Book

ນິຕິກຳ ທີ່ເປັນ PDF

PDF icon ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ
ຂອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ຂອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ປື້ມຫຼັກການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ແທັບເລັດ
        (Tablet Computer)
PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມມັດທະຍົມສຶກສາ
PDF icon 4 ບຸກທະລຸ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
PDF icon 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ
PDF icon 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ


ເອກະສານທີ່ເປັນ PowerPoint

PowerPoint icon ການເປັນພະນັກງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີ
PowerPoint icon ການຮ່າງເອກະສານທາງລັດຖະການ
PowerPoint icon ການສໍາເນົາເອກະສານ
PowerPoint icon ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 2006-2015

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ