• Lao (ພາສາລາວ)
Home ຂ່າວຕ່າງໆ ຂ່າວ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫົວພັນ ສຳເລັດການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ຕອບ-ຖາມ ວິທະຍາສາດ ຂັ້ນແຂວງ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 ພ້ອມທັງເລືອກໄດ້ຕົວແທນກຽມເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງລະດັບຊາດ

ແຂວງຫົວພັນ ສຳເລັດການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ຕອບ-ຖາມ ວິທະຍາສາດ ຂັ້ນແຂວງ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 ພ້ອມທັງເລືອກໄດ້ຕົວແທນກຽມເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງລະດັບຊາດ

ການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ຕອບ-ຖາມ ວິທະຍາສາດ ຂັ້ນແຂວງຫົວພັນ ຊັ້ນ ມ4 ແລະ ມ7 ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມີນາ 2017 ແລະ ໄດ້ສຳເລັດລົງໃນຕອນແລງວັນທີ 19 ມີນາ 2017 ນີ້ຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນມໍປາຍຕົວແບບແຂວງຫົວພັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ມອນສິງ ເພັດວຽງສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ມີ ທ່ານ ບົວພອນ ຮຸ່ງບຸນບາລິດ ຫົວໜ້າຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບພິທີ, ຄະນະກຳມະການສອບເສັງ, ຄູນຳພາ ແລະ ນ້ອງຫຼານນັກຮຽນມາຈາກ 10 ເມືອງທົ່ວແຂວງ ແລະ ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ 150 ກ່ວາຄົນ

ໃນພິທີ ທ່ານ ບົວພອນ ຮຸ່ງບຸນບາລິດ ຫົວໜ້າຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຸດປະສົງໃນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ຕອບ-ຖາມ ວິທະຍາສາດ ຊັ້ນ ມ4 ແລະ ມ7 ທົ່ວແຂວງ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ນ້ອງຫຼານນັກຮຽນໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສະແດງພອນສະຫວັນຂອງຕົນເອງ, ທັງເປັນການຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນສອບເສັງນັກຮຽນໃນລະດັບຊາດ, ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ຄູສອນດີ-ສອນເກັ່ງ, ນັກຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ຢູ່ໃນບັນດາໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ, ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວນັບແຕ່ຕົວເມືອງຮອດຊົນນະບົດ, ໃນນັ້ນວິຊາທີ່ນຳມາສອບເສັງຄັດເລືອກໃນຄັ້ງນີ້ລວມມີ 4 ວິຊາຄື: ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ ມີນັກສອບເສັງຊັ້ນ ມ4 ແລະ ມ7 ຈາກ 10 ເມືອງທົ່ວແຂວງ ແລະ ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງທັງໝົດ 116 ນ້ອງ, ຍິງ 22 ນ້ອງ, ໃນນັ້ນມີນັກຮຽນຊັ້ນ ມ4 ມີ: 56 ນ້ອງ, ຍິງ 14 ນ້ອງ, ເຊິ່ງເຂົ້າສອບເສັງ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 14 ນ້ອງ, ຍິງ 6 ນ້ອງ, ວິຊາຄະນິດສາດ 14 ນ້ອງ, ຍິງ 2 ນ້ອງ, ວິຊາຟີຊິກສາດ 14 ນ້ອງ, ຍິງ 4 ນ້ອງ ແລະ ວິຊາເຄມີສາດ 14 ນ້ອງ, ຍິງ 2 ນ້ອງ, ຊັ້ນ ມ7 ມີຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດ 60 ນ້ອງ, ຍິງ 8 ນ້ອງ, ເຊິ່ງເຂົ້າສອບເສັງ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 15 ນ້ອງ, ຍິງ 5 ນ້ອງ, ວິຊາຄະນິດສາດ 15 ນ້ອງ, ຍິງ 1 ນ້ອງ, ວິຊາຟີຊິກສາດ 15 ນ້ອງ, ຍິງ 1 ນ້ອງ ແລະ ວິຊາເຄມີສາດ 15 ນ້ອງ, ຍິງ 1 ນ້ອງ, ຜ່ານການສອບຕົວຈິງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້: ການສອບເສັງຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ມ4: ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ4 ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ. ສົມໝາຍ ຮຸ່ງຕະພິມ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊົນເຜົ່າ ເມືອງວຽງໄຊ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ. ອ້ວນ ຄຳມີໄຊ ມາຈາກໂຮງຮຽນມໍຕົ້ນແຈຝາຍ ເມືອງວຽງໄຊ, ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ນ. ສຸມິນຕາ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຮ້ຽມ ເມືອງຮ້ຽມ, ວິຊາຄະນິດສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ. ຖ່າຍ ເນັງປາຢ່າງ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ພັນລາ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ. ໄມຄຳ ສໍເສັງ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊຳໃຕ້ ເມືອງຊຳໃຕ້, ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ. ໜ້າຢ່າງ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ໜອງຄ້າງ ເມືອງຊຳເໜືອ, ວິຊາຟີຊິກສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ. ສຸກັນ ມະນີສອນ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊົນເຜົ່າ ເມືອງວຽງໄຊ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ນ. ກົມພອນ ພົນທິເດດ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຮ້ຽມ ເມືອງຮ້ຽມ, ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ຕູ້ ໄຊບຸນຍົງ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ປ່າຄາໃຕ້ ເມືອງຫົວເມືອງ, ວິຊາເຄມີສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ. ຂັນທະວີ ລາຊະວົງ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ພັນລາ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ສີວັນທອງ ມາຈາກໂຮງຮຽນມໍຕົ້ນເກົ້າ ເມືອງຊ່ອນ, ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ.ເລັ່ງ ມົວວັນໄຊ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ປ່າຄາໃຕ້ ເມືອງຫົວເມືອງ
ການສອບເສັງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມ7 ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ອັບດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ. ທອງລຸນ ອິນຄະວິໄລ ມາຈາກໂຮງຮຽນມໍປາຍຕົວແບບ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ. ໄຊຕິສັກ ອິນຄະວິໄລ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊົນເຜົ່າ ເມືອງວຽງໄຊ, ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ຈິດຕະກອນ ເຮືອງມະນີ ມາຈາກໂຮງຮຽນ SOS ເມືອງຊຳເໜືອ, ວິຊາຄະນິດສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ. ອາຟອງ ເຢຍຈົ່ງເນັ່ງມົວ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊົນເຜົ່າ ເມືອງວຽງໄຊ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ຍິ່ງວື ຊົວລີກົງ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ກັວນ ເມືອງຊຳໃຕ້, ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ. ບີວື ຈີປີອາ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ພັນຊຳ, ວິຊາຟີຊິກສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ. ເຊັງວື ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊ່ອນ ເມືອງຊ່ອນ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ຊົງປໍ ໄຊລ່າວຊົງ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ແອດ ເມືອງແອດ, ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ. ໄໝ້ ມົວ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊຳໃຕ້ ເມືອງຊຳໃຕ້, ວິຊາເຄມີສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ. ດາງ ເຊາດົງຢາງ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ໜອງຄຳ ເມືອງຊຳໃຕ້, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ. ສອນໄຊ ນາວເຢຍຈົ່ງເຮີທໍ່ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ກັວນ ແລະ ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ. ເຊີດ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ປ່າຄາໃຕ້ ເມືອງຫົວເມືອງ
ການແຂ່ງຂັນ ຕອບ-ຖາມ ຄຳຖາມວິທະຍາສາດ: ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທີມ ເມືອງຫົວເມືອງ, ອັນດັບທີ 2 ຕົກເປັນຂອງ ທີມ ມສ SOS, ອັນດັບທີ 3 ຕົກເປັນຂອງ ທີມ ເມືອງຊຳໃຕ້ ແລະ ອັນດັບທີ 4 ຕົກເປັນຂອງ ທີມ ເມືອງຮ້ຽມ ທ້າຍພິທີ ທ່ານ ມອນສິງ ເພັດວຽງສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມອບໃບຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນ ມ4 ແລະ ມ7 ທົ່ວແຂວງ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ແລະ ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຜູ້ທີສອບເສັງໄດ້ອັນດັບທີ 1-4 ຕາມລຳດັບຄື: ລາງວັນທີ 1 ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 500.000 ກີບ, ລາງວັນທີ 2 ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 400.000 ກີບ, ລາງວັນທີ 3 ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 300.000 ກີບ ແລະ ລາງວັນທີ 4 ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 200.000 ກີບ ພິເສດ: ຜູ້ທີເສັງໄດ້ທີອັນດັບ 1 ຈະໄດ້ເປັນຕົວແທນນັກຮຽນຂອງແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນກາງ ເດືອນເມສາ 2017 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້

ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຊົມ

ເຮົາມີ 6 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ

ສະຖິຕິເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້99
mod_vvisit_counterມື້ວານ158
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້257
mod_vvisit_counterອາທິດກ່ອນ2106
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້3715
mod_vvisit_counterເດືອນກ່ອນ5619
mod_vvisit_counterທັງໝົດ148103