ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການສຶກສາທາງໄກໄລຍະ II ແນ່ໃສ່ຍົກລະດັບການຮຽນ-ການສອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Seoul Cyber University ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີ ໂດຍຜ່ານອົງການກອຍກ້າ (KOICA) ຈັດກອງປະຊຸມ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການສຶກສາທາງໄກຂອງລາວ ໄລຍະ II ເພື່ອເຝິກອົບຮມຄູຝຶກສໍາລັບກການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕນິກໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ.

 

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ,ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນໄອຊີທີ (ICT) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຮສ.ດຣ ສົມກຽດ ພະສີ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ ICT ກະຂວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ນາງ ກິມ ຈອງແອ ຮອງຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການກອຍກ້າປະຈໍາລາວ,ມີຜູ້ອຳນວຍການສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນໍາຂອງກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ, ພະແນກ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມປາຍ-ມັດທະຍົມສົມບູນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢູ່ 4 ຕົວເມືອງໃນເຂດເທດສະບານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນ 40 ທ່ານ ທີ່ເປັນພະນັກງານໄອທີ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ຄູສອນມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

      ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍອີງຕາມແຜນປະຕິບັດໂຄງການສໍາລັບປີ 2015 ເພື່ອເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກສໍາລັບການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕນິກໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ເຝິກອົບຮົມສະເພາະດ້ານໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ, ຄູ-ອາຈານ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນຜ່ານລະບົບເຄືອຄ່າຍ Internet, Intranet ແລະ ໂທລະພາບ ສໍາລັບບຸຄະລາກອນ 40 ທ່ານ ເພື່ອສ້າງເປັນຄູເຝິກ 3 ປະເພດຄື: ເຝິກອົບຮົມຄູນິເທດກ່ຽວກັບວິທີການອອກແບບວິທີການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ວິທີສ້າງບົດສອນຜ່ານລະບົບ ICT ຈໍານວນ 20 ທ່ານ, ເຝິກອົບຮົມຜູ້ຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕນິກ ຈໍານວນ 10 ທ່ານ ແລະ ເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການບັນທຶກວິດີໂອ ແລະ ການຕັດຕໍ່ວິດີໂອ ຈໍານວນ 10 ທ່ານ. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະກາຍເປັນພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄູສອນທີ່ນໍາໃຊ້ໄອຊີທີໃນລະດັບມືອາຊີບ ໃຫ້ກາຍເປັນຄູເຝິກຕໍ່ໄປ ແລະ ພາຍໃຕ້ຮ່າງເອກະສານໂຄງການນໍາໃຊ້ ICT ສໍາລັບການສຶກສາທາງໄກຂອງລາວ ທີ່ສູນ ICT ເປັນໃຈກາງໃນການພັດທະນາ ແລະ ປະສານງານ ມີ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ສວສ) ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຈາກລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີ ໂດຍຜ່ານອົງການ KOICA ໄດ້ມີການປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ປີ 2014, ເຊິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ ສ ເກົາ ຫຼີ ຈໍານວນ 21 ທ່ານ. ຫຼັງຈາກກັບມາກໍ່ໄດ້ເຝິກອົບຮົມພາຍໃນໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ພະນັກງານເຕັກນິກຢູ່ໃນສູນ ICT ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 3 ຄັ້ງ ສໍາລັບການສ້າງສື່ດ້ວຍໂປຼແກມ Adobe Presenter ຂັ້ນພື້ນຖານ.ສະເພາະກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄູຝຶກສໍາລັບການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕນິກໃນຊັ້ນມັດທະຍົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ວັນ (3-7 ສິງຫາ 2015) ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.

(ສາວສະຫວັນ)