ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ

lUANG PRABANG PROVINCIAL EDUcation and sports department

ຄົ້ນຫາ

ເລືອກພາສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Follow Us

 

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້

171683
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
157
226
2230
167721
4351
5500
171683

Your IP: 54.221.76.68
Server Time: 2017-12-17 19:15:31
December 2017
18
Monday
02:15

1.   ປະຫັວດຍໍ້

ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ການສືສານການສືກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເລີ່ມສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຂຽນໂຄງການແຕ່ປີ 2009 ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ. ມາຮອດ ເດືອນ ມີນາ (3), 2011 ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງສູນໄອຊີທີໃນທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ. ສຳລັບການກໍ່ສ້າງຕຶກໄອຊີທີຢູ່ແຂວງຫຼວງພະ ບາງແມ່ນສຳເລັດໃນ ເດືອນ 9 ປີ 2012, ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ເລີ່ມຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນຕຶກສຳເລັດແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ມອບ​​-ຮັບສູນ ໄອຊີທີໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງຮັບຜິດຊອບໃນວັນທີ 4/11/13. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈົນມາຮອດ ວັນທີ 6/12/2013 ​ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ສູນໄອຊີທີຢ່າງເປັນທາງການ. ສ່ວນທືນກໍ່ສ້າງສູນໄອຊີທີໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນທືນທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດຂອງລັດຖະບານລາວ.

ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດໂຮງຮຽນ ມສ ສັນຕິພາບ, ບ້ານວຽງໃໝ່, ໜ່ວຍ 7 ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1,716 ຕາແມັດ.

2. ຈຸດປະສົງ

     1.1    ເພື່ອນຳໃຊ້ໄອຊີທີ (ICT) ເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄຸນພາບການສຶກສາ.

1.2   ເພື່ອນຳໃຊ້ໄອຊີທີ (ICT) ເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ.

1.3   ເພື່ອນຳໃຊ້ໄອຊີທີ (ICT) ເຂົ້າໃນວຽກງານການບໍລິຫານການສຶກສາ.

3. ພາລະບົດບາດ

ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສ່ານການ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ, ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງພະແນກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

4.  ໜ້າທີ່ຂອງສູນໄອຊີທີ

4.1   ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລວມທັງບໍາລຸງຮັກສາ ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ  ອຸປະກອນ ICT ທັງໝົດໃນສູນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄປຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

4.2  ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

4.3  ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ໂດຍສະເພາະຕາມຫຼັກສູດມັດທະຍົມ, ການຜະລິດສື່ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

4.4  ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນວິຊາ IT ຕາມຫຼັກສູດມັດທະຍົມສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການ ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ICT ໃຫ້ແກ່ຄູສອນແລະພະນັກງານຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາໃນທົ່ວແຂວງ, ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອນ ແລະ ການຜະລິດສື່ການສອນ ແລະ ເຂົ້າໃນວຽກງານປະຈໍາວັນຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

4.5  ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ການສື່ສານ (ICT) ການສຶກສາແລະກິລາ (ໂຮງຮຽນຕົວແບບ) ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ.

4.6  ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

4.7  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

5.   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສູນ​ ICT


  Ø  ພະນັກງານພາຍໃນສູນໄອຊີທີທັງໝົດມີ 13 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ, ຊາຍ 7 ທ່ານ.

 Ø  ​ຄູ​ຝຶກ​ຄອມ​ພິ​ວ​ເຕີ: 6 ທ່ານ, ຄູ​ຝຶກ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ: 2 ທ່ານ. ຄູ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ: 4 ທ່ານ