ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ

lUANG PRABANG PROVINCIAL EDUcation and sports department

ຄົ້ນຫາ

ເລືອກພາສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Follow Us

 

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້

171685
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
159
226
2232
167721
4353
5500
171685

Your IP: 54.221.76.68
Server Time: 2017-12-17 19:16:13
December 2017
18
Monday
02:16

1.1      ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

ຄົ້ນຄ້ວາ, ສັງລວມວຽກງານທັງໝົດຂອງສູນ ແລະ ສະເໜີແນວທາງເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຕັດສີນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄະນະອຳນວຍການສູນ.

ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂາເຂົ້າ-ອອກ, ເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ.

ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແຜນການ, ໂຄງການ, ການຮ່ວມມື, ການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງີນ, ວຽກງານຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ວຽກງານກວດກາ.

ພິມ, ສໍາເນົາ, ຮັບ-ສົ່ງ, ເກັບມຽ້ນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເອກະສານທາງລັດຖະການ.

ພົວພັນວຽກງານກັບຫ້ອງການພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກໍາກັບວຽກງານພິທີການ, ວຽກງານປະຊາສໍາພັນ ແລະ ສັງລວມ ເຮັດບົດສະຫຼູບ ແລະ ແຜນການປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ ແລະ ປະຈໍາ 1 ປີ ຂອງທຸກໜ່ວຍງານ.

ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ-ການເງິນ, ການຄັງເງິນ, ກວດກາກ່ອນການຈ່າຍ ແລະ ຫຼັງການຈ່າຍທຸກຮ່ວງເງິນ.

ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ສ້ອມ​ແປ​ງ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້, ອາ​ຄານ​ສະ​ຖານ​ທີ່ຂອງ​ສູນ​ໄອ​ຊີ​ທີ​ໃຫ້​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້.

ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກວຽກງານ.

o   ຕຳແໜ່ງງານ (ມີ 2 ຕໍາແໜ່ງ)

1) ທ່ານ ນາງ ເພັດມະນີ  ຫຼວງພັກດີ

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ວຽກບໍລິຫານ  ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ

ບັນທຶກເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ ຂອງທຸກໆພາກສ່ວນ, ຈັດແຍກ ແລະ ຮັກສາເອກະສານເຂົ້າແຟມ, ເກັບມ້ຽນເອກະ ສານໄດ້ນຳໃຊ້ສຳເລັດ ເອກະສານຈະຖືກນຳໄປສັບຊ້ອນ ແລະ ເກັບມ້ຽນຕາມລະບຽບ ຫລັກການໃນການເກັບ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ ແລະ ສະດວກໃນການນຳມາໃຊ້ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກວດກາເອກະສານກ່ອນຈະເຂົ້າຫາຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຫົວໜ້າສູນ.

ພິມ,ສໍາເນົາ,ຮັບ-ສົ່ງ,ເກັບມຽ້ນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເອກະສານທາງລັດຖະການ.

ພົວພັນວຽກງານກັບຫ້ອງການພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກໍາກັບວຽກງານພິທີການ,ວຽກງານປະຊາສໍາພັນ.

ຈັດພີມ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ.

Scan ເອກະສານເຂົ້າໃນລະບົບ​ຄອມ​ພິ​ວ​ເຕີ.

ສັງລວມບັນຊີເອກະສານເຂົ້າ-ອອກໄວ້ໃນລະບົບ ແລະ ໄວ້ໃນແຟມ​ເອ​ກະ​ສານ.

ຮັັບ ແລະ ຈັດສົ່ງເອກະສານອອກ-ເຂົ້າຫາຄະນະອຳນວຍການສູນ ແລະ ພາຍໃນສູນ.

ສັງລວມ ເຮັດບົດສະຫຼູບ ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ ແລະ ປະຈໍາ 1 ປີທຸກໜ່ວຍງານ.

ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກວຽກງານ​ຂອງ​ສູນ​ໄອ​ຊີ​ທີ.

ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ພາກ​ພິ​ເສດ: ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຮຽນ-​ການ​ສອນຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ພາກ​ພິ​ເສດ, ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ ແລະ ສະ​ຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ແຕ່​ລະ​ຊຸດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊີ້ນຳ​ຫຼັກ​ສູ​ດ​ພາກ​ພິ​ເສດ.

Ø  ຂອບເຂດສິດ:

ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.

ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

Ø  ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:  ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນໄອຊີທີ.

2) ທ່ານ ນາງ ເພັດອຸລາ  ວິລະວົງສາ  (ຜູ້​ຊີ້​ນຳໜ່ວຍ​ງານອີ​ເລີນ​ນິງ ຊ່ວຍ​ວຽກ​ບໍ​ລິ​ຫານ-ການ​ເງິນ)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານການເງິນ-ການຄັງເງິນ

ແຈ້ງສະຖານະພາບການເງີນແຕ່ລະປະເພດໃນຮູບແບບເງີນສົດ ແລະ ເງີນຝາກກໍລະນີທີ່ມີການດຳເນີນທຸລະກຳ ແລະ ປະຈຳເດືອນ.

ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານການເງິນ, ການຄັງເງິນ.

ກວດກາກ່ອນການຈ່າຍ ແລະ ຫຼັງການຈ່າຍທຸກຮ່ວງເງິນ.

ສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທຸກຮ່ວງເງິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມການບັນຊີ.

ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີສະເໜີຕໍ່ຫົວໜ້າສູນ, ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ  ກິລາແຂວງຕາມຂັ້ນຕອນ.

ຮັບຜິດຊອບບັນຊີ ແລະ ຈຳນວນເງີນສົດທັງໝົດ.

ເກັບກຳໃບສະເໜີລາຄາເພື່ອກະກຽມສະເໜີຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດໃນການຈັດຊື້ຕາມລະບຽບຫລັກການ.

ຕິດຕາມການເບີກຈ່າຍອຸປະກອນໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ.

ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານຜູ້ອໍານວຍການສູນ.

Ø  ຂອບເຂດສິດ:

ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.

ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

Ø  ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:  ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນໄອຊີທີ.

3) ທ່ານ ລັດດາວົງ  ວັນນະບຸບຜາ  (ວິ​ຊາ​ການ​ໜ່ວຍ​ງານອີ​ເລີນ​ນິງ ຊ່ວຍ​ວຽກ​ບໍ​ລິ​ຫານ-ການ​ເງິນ)

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ວຽກບໍລິຫານງົບປະມານ ແລະ ການບັນຊີ

        :: ວຽກງານງົບປະມານ

ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງສູນເພື່ອສະເໜີການນຳຂອງຂະແໜງປະຈຳປີນັ້ນໆ.

ຂື້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ສະຫລຼຸບລາຍຈ່າຍຂອງທຸກໆກິດຈະກຳຂອງສູນ ICT .

ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂໍອະນຸມັດງົບປະມານ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານການເງີນທຸກສະບັບ.

ດັດໂສມງົບປະມານປະຈຳແລ້ວແຈ້ງຕໍ່ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງສູນເພື່ອພິຈາລະນາຕັດ-ເພີ່ມງົບຮ່ວງຕ່າງໆ.

:: ວຽກງານບັນຊີ 

ລົງບັນຊີລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍຂອງສູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງີນຕາມລະບຽບ

ຮັບ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງີນ.

ສະຫລຼຸບບັນຊີລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍທຸກແຫລ່ງເງີນທີ່ມີໃນສູນ

ລົງບັນຊີລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ແລະ ດຸນດ່ຽງ

ຈົດ , ບັນທຶກ ແລະ ຈ່າຍປະຈຳວັນ

ສັງລວມ ເຮັດບົດສະຫຼຸບ, ແຜນການ ປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ ແລະ ປະຈໍາ 1 ປີ ຂອງທຸກໜ່ວຍງານ.

Ø  ຂອບເຂດສິດ:

ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງ.

ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.

Ø  ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:  ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນໄອຊີທີ.

4) ທ່ານ ບຸນຖະໝອມ ໄຊຍະໂຄສາ  (ວິ​ຊາ​ການ​ໜ່ວຍ​ງານອີ​ເລີນ​ນິງ ຊ່ວຍ​ວຽກ​ບໍ​ລິ​ຫານ-ການ​ເງິນ)

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານ​ຄຸ້ມຄອງຮັກສາວັດສະດຸອຸປະກອນ ແລະ ອາຄານສະຖານທີ່ພາຍໃນສູນ

ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ສະໜອງວັດດຸ​ອຸ​ປະ​ກອນຕ່າງໆໃຫ້​ແກ່​ໜ່ວຍ​ງານ​ພາຍ​ໃນ​ສູນ​ໄອ​ຊີ​ທີ

ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຮັກ​ສາ, ສ້ອມ​ແປງ​ອາ​ຄານ​ສະ​ຖານ​ທີ່່ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ທີ່​ເປ​ເພ​ພາຍ​ໃນ​ສູນ​ໄອ​ຊີ​ທີ.

ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຮັກ​ສາ, ຈັດ​ວາງ​ ແລະ ຈົດ​ບັນ​ທຶກການມອບ​ໝາຍກະ​ແຈໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ລະ​ອຽດ ແລະ ເຂັ້ມ​ງວດ.

ຕິດ​ຕໍ່​ປະ​ສານ​ງານຫາ​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ຮຽນ​ຄອມ​ພິ​ວ​ເຕີ ແລະ ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດພາກ​ພິ​ເສດ.