ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ

lUANG PRABANG PROVINCIAL EDUcation and sports department

ຄົ້ນຫາ

ເລືອກພາສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Follow Us

 

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້

171688
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
162
226
2235
167721
4356
5500
171688

Your IP: 54.221.76.68
Server Time: 2017-12-17 19:17:09
December 2017
18
Monday
02:17

1.1     ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແບບເອເລັກໂຕນິກ

Ø  ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຄຸ້ມຄອງຮັກສາລະບົບຖານຂໍ້ມູນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແບບເອເລັກໂຕນິກ.

ຮັບຜິດຊອບສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ພະແນກ, ສູນໄອຊີທີ, ຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະໂຮງຮຽນສາຍສາມັນທີ່ມີເງື່ອນໄຂພາຍໃນແຂວງ.

ສົມທົບກັບຂະແໜງມັດທະຍົມ, ສະຖິຕິແຜນການ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (MIS).

ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຄູ່ມືຫຼັກສູດການສ້າງເວັບໄຊ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະຝຶກອົບໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂົງເຂດວຽກງານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ເມືອງສາມສ້າງ.

o   ຕຳແໜ່ງງານ (ມີ 2 ຕໍຳແໜ່ງ)

1) ທ່ານ ນາງ ແສງອາທິດ  ຂິນໄຊຍະພອນ

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:

ຊີ້ນຳ, ນຳພາການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານ ແລະ ການນຳໃຊ້ໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດການປ້ອນຂໍ້ມູນຢູ່ໃນແຂວງ.

ສົມທົບກັບຂະແໜງມັດທະຍົມ, ສະຖິຕິແຜນການ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນການເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບຖານ ຂໍ້ມູນຂອງສູນໄອຊີທີ.

ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ້ຜູ້ໃຊ້ລະບົບ EMIS

ຮັບຜິດຊອບອອກແບບ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊໃຫ້ພະແນກ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະໂຮງຮຽນຮຽນ.

ຮັບ​ຜິດ​ຊອບພັດທະນາຄູ່ມືຫຼັກສູດການສ້າງເວັບໄຊ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະຝຶກອົບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂົງເຂດ ວຽກງານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ເມືອງສາມສ້າງ.

ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານຜູ້ອໍານວຍການສູນ.

Ø  ຂອບເຂດສິດ:

ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນ.

ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສູນ ແລະ ພະແນກ.

Ø  ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:  ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນໄອຊີທີ.

2) ທ່ານ ໄກ​ສອນ  ລັດ​ຕະ​ນະ​ເພັງ​ສີ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ພັດທະນາຊອບ​ແວ​ຣ໌​ ແລະ ໂປຣແກຣມໃໝ່ໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າວຽກງານ​ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

ຮັບຜິດອັບເດດ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາລົງ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ພະ​ແນກ.

ຮັບຜິດຊອບສ້າງຖານຂໍມູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

ບໍລິການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາລະບົບອີເມລ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ MIS.

ຄຸ້ມຄອງລະຫັດຜູ້ຊົມໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

ຮັບຜິດຊອບຄວບຄຸມເຄື່ອງສຽງຂອງສູນ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

ຮັບ​ຜິດ​ຊອບພັດທະນາຄູ່ມືຫຼັກສູດການສ້າງເວັບໄຊ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະຝຶກອົບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂົງເຂດ ວຽກງານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ເມືອງສາມສ້າງ.

ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານຜູ້ອໍານວຍການສູນ.

Ø  ຂອບເຂດສິດ:

ມີສິດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນ.

ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສູນ ແລະ ພະແນກ.

   Ø  ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ:  ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນໄອຊີທີ.