ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ

lUANG PRABANG PROVINCIAL EDUcation and sports department

ຄົ້ນຫາ

ເລືອກພາສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Follow Us

 

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້

171893
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
157
210
367
169453
4561
5500
171893

Your IP: 54.90.92.204
Server Time: 2017-12-18 21:56:30
December 2017
19
Tuesday
04:56
1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຂຶ້ນແຜນປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
2. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ.
3. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບ ສຳລັບອະນຸບານ- ລ້ຽງເດັກ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຄົ້ນຄ້ວາຫຼັກ ສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ. ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາສຶກສາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.
5. ຄົ້ນຄ້ວາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ສຳລັບຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
6. ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ,ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສານັບທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ.
7. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອຶ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

2. ກິດຈະກຳ
1. ເກັບກຳສະຖິຕິຄູ, ນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບສະຖິຕິແຜນການ
2. ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ວາງແຜນ, ພັດທະນາ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຮ່ວມກັນຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ
3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຮຽນ-ການສອນ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການສອບເສັງເລ່ືອນຊັ້ນ-ຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
4. ຈັດຕັ້ງບຳລຸງ ແລະ ສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ, ສ້າງຫ້ອງພອນສະຫວັນ
5. ຈັດຕັ້ງຊີ້ນຳສູນສຶກສານິເທດ, ຕິດຕາມນິເທດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ
6. ສັງລວມ ແລະ ຊີ້ນຳແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນການ - ການສອນ ໃນທົ່ວແຂວງ
7. ຄຸ້ມຄອງການປົກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ
8. ຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ
9. ບັນທຶກ ແລະ ກຽມການອອກໃບປະກາສະນິຍະບັດປະຖົມສຶກສາ
10. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ, ບຳລຸງຍົກລະດັບຄູຮ່ວມກັບຂະແໜງພັດທະນາຄູ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມເຄື່ອນທີ່
11. ຊີ້ນຳ, ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມຫ້ອງຫໍສະໝຸດເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສັງຄົມ
12. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ
13. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.