ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ

lUANG PRABANG PROVINCIAL EDUcation and sports department

ຄົ້ນຫາ

ເລືອກພາສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Follow Us

 

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້

160865
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
5
79
160623
404
3392
160865

Your IP: 54.225.57.120
Server Time: 2017-09-20 09:17:17
September 2017
20
Wednesday
16:17
1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
1. ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາທົ່ວແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການ
ສຶກສາແຫ່ງຊາດ;
2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
3. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບ
ຈຸດພິເສດທ່າແຮງຕາມແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
5. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
6. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການລົງຝຶກງານຂອງນັກຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ;
7. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກະກຽມສຳນວນເອກະສານເພື່ອສະເໜີອອກໃບປະກາສະນີຍາບັດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສາຍ ອາຊີວະສຶກສາ
ໃນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
8. ລາຍງານຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະ
ສຶກສາໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ/ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.


2. ກິດຈະກຳ
1. ຊີ້ນຳ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ-ອາຈານ ພະນັກງານລະດັບຕ່າງໆ ສະໜອງໃຫ້ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາ
ຊີບ;
3. ສັງລວມ ແລະ ຊີ້ນຳແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸ-ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນອາຊີວະທົ່ວ ແຂວງ/
ນະຄອນຫຼວງ;
4. ຊີ້ນຳຈັດແບ່ງ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນທີຈົບສາຍສາມັນເພື່ອເຂົ້າຮຽນຕໍ່ສາຍອາຊີວະສຶກສາ;
5. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປົກປັກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ;
6. ບັນທຶກ ແລະ ກຽມການອອກໃບປະກາສະນີຍະບັດ ສາຍອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນຕາມພາລະບົດບາດ;
7. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ ແລະ ຍົກລະດັບຄູໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການແຜນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາຕາມ
ແຜນປະຕິຮູບ ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ;
8.ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນ-ຈົບຊັ້ນ
ຂອງສາຍອາຊີວະສຶກສາ ;
9.ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທັງພາລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມພາລະ
ບົດບາດ;