ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ

lUANG PRABANG PROVINCIAL EDUcation and sports department

ຄົ້ນຫາ

ເລືອກພາສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Follow Us

 

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້

171703
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
177
226
2250
167721
4371
5500
171703

Your IP: 54.221.76.68
Server Time: 2017-12-17 19:25:09
December 2017
18
Monday
02:25
1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
1. ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາທົ່ວແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການ
ສຶກສາແຫ່ງຊາດ;
2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
3. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບ
ຈຸດພິເສດທ່າແຮງຕາມແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
5. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
6. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການລົງຝຶກງານຂອງນັກຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ;
7. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກະກຽມສຳນວນເອກະສານເພື່ອສະເໜີອອກໃບປະກາສະນີຍາບັດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສາຍ ອາຊີວະສຶກສາ
ໃນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
8. ລາຍງານຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະ
ສຶກສາໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ/ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.


2. ກິດຈະກຳ
1. ຊີ້ນຳ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ-ອາຈານ ພະນັກງານລະດັບຕ່າງໆ ສະໜອງໃຫ້ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາ
ຊີບ;
3. ສັງລວມ ແລະ ຊີ້ນຳແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸ-ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນອາຊີວະທົ່ວ ແຂວງ/
ນະຄອນຫຼວງ;
4. ຊີ້ນຳຈັດແບ່ງ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນທີຈົບສາຍສາມັນເພື່ອເຂົ້າຮຽນຕໍ່ສາຍອາຊີວະສຶກສາ;
5. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປົກປັກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ;
6. ບັນທຶກ ແລະ ກຽມການອອກໃບປະກາສະນີຍະບັດ ສາຍອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນຕາມພາລະບົດບາດ;
7. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ ແລະ ຍົກລະດັບຄູໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການແຜນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາຕາມ
ແຜນປະຕິຮູບ ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ;
8.ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນ-ຈົບຊັ້ນ
ຂອງສາຍອາຊີວະສຶກສາ ;
9.ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທັງພາລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມພາລະ
ບົດບາດ;