ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ

lUANG PRABANG PROVINCIAL EDUcation and sports department

ຄົ້ນຫາ

ເລືອກພາສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Follow Us

 

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້

171894
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
210
368
169453
4562
5500
171894

Your IP: 54.90.92.204
Server Time: 2017-12-18 21:57:12
December 2017
19
Tuesday
04:57
1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
1. ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ;
3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີ້ນຳ ການຮຽນ-ການສອນ, ການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ວິຊາກິລາປ້ອງກັນ
ຊາດ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ວິຊາກິລາປ້ອງກັນຊາດ;
5. ຮັບຜິດຊອບການສ້າງຂະບວນການກິລາ ແລະ ສິລະປະ ໃນໂຮງຮຽນ;
6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.


2. ກິດຈະກຳ
1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ວິໄຈ, ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ-ສິລະປະສຶກສາ,ກິລາປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຕ້ານສິ່ງ
ເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ;
2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານພາຍໃນຂະແໜງ ;
3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ວິຊາພະລະສຶກສາ,
ສິລະປະສຶກສາ, ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ, ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ວຽກເດັກອາສາ, ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານນອກຫຼັກສູດ;
4. ຈັດຕັ້ງ, ຊີ້ນຳການນິເທດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ.
5. ສັງລວມ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນໃນ
ທົ່ວແຂວງ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ອາຄານສະຖານທີ່;
7. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວພະລະສຶກສາ-ກິລາ, ສິລະປະສຶກສາ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຕ້ານ
ສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ;
8. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ນຳພາການແຂ່ງຂັນພະລະສຶກສາ-ກິລາ,ສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບແຂວງ;
9. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໃນການສ້າງຂະບວນການກິລາ- ສິລະປະວັນນະຄະດີ;
10. ຈັດຕັ້ງການຝຶກກອົບຮົມຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ຄູສິລະປະສຶກສາ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11. ຊີ້ນຳການສ້າງຕັ້ງສະໂມສອນກິລາ ແລະ ໜ່ວຍສິລະປະພາຍໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.