Education TV

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 17 October 2011 10:41

# ພາລະບົດບາດ


ຂະແໜງໂທລະພາບສຶກສາ ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາຂອງ ສ.ວ.ສ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຍຸດທະສາດ, ແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາ, ນິຕິກຳຕ່າງໆທາງການສຶກສາ ຕະຫຼອດເຖິງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້ອື່ນໆ ໂດຍຈັດທຳເປັນລາຍການໂທລະພາບສຶກສາ ທີ່ໃສ່ຊື່ວ່າ: “.................”


# ການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງ

 

 

# ເອກະສານ

 

 

# ລາຍການ

ການສອນທາງໂທລພາບແຫ່ງຊາດ (ທຊລ 1)

ທຸກໆ ວັນພຸດ; ຕອນເຊົ້າ: 8:15 ຫາ 8:45 ແລະ ຕອນແລງ: 20:30 ຫາ 21:00

ຟີຊິກສາດ

>> ບົດທີ 15 ພະລັງງານໄຟຟ້າກົງ ແຮງງານຂອງກະແສໄຟຟ້າແລະກໍາລັງຂອງກະແສໄຟ້າ (ມ.4 ອຈ ວົງເພັດ 19 8 2015)

>> ຟີຊິກ ທົດລອງບົດທີ11 ແລະ ແກ້ບົດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ (ມ4 23.9.2015)


ເຄມີສາດ

>> ບົດທີ 10 ຮີໂດແຊນ (ມ.4ອຈ ສົມຈັນ 2.9.2015)

>> ວິຊາ ເຄມີສາດແກ້ບົດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບປະເທດ (ມ.7 ອຈ ສີສຸພັນ 23122015 2)

 

ຊີວະສາດ

 

>> ຊີວະສາດ ບົດທີ 3 ການເກີດລູກແລະການຖືພາ ຕອນທີ 1 (ມ.4 ອຈ ສອນໄຊ 30.9.2015)


>> ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ບົດທີ 45 ການແບ່ງຈຸລັງແບບທາງກົງ (ຮສ ມະນີຈັນ ໄຊຍະວົງ 13012016)


ຄະນິດສາດ

>> ແກ້ບົດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຄະນິດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ຄູ ສົງກາ ແກ້ວຈັນສີ 06012016)

 

ອັງກິດ

>> ພາສາອັງກິດ ບົດທີ 8 Feelings 26.8.2015

 

ວິດີໂອຄລີບຕ່າງໆ

 

>> 40 ການສືກສາລາວ

>> ການຮຽນ-ການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ

>> ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສສກ ປະຈໍາປີ 2015 ແລະ ບົດກ່າວເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 14-15 ຂອງ ທ່ານ ດຣ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ

>> ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ 7 ຕຸລາ 7.10.2015

 

 

 

 

ວິຊາຊີວະວິທະຍາ ບົດທີ 45 ການແບ່ງຈຸລັງແບບທາງກົງ ສອນໂດຍ ຮສ ມະນີຈັນ ໄຊຍະວົງ 13012016
Last Updated ( Friday, 10 June 2016 09:08 )
 
free pokerfree poker