News

Print
Wednesday, 15 February 2017 10:00

 

 

 

 

>>> ເຂົ້າຊົມຂ່າວເດັ່ນໃໝ່ຕ່າງໆ ໄດ້ທີ່ http://www.moes.edu.la/moes/ries/index.php/lo/new-laa

 

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 02/06/2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງປຶ້ມ 40 ປີ ຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວ

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປ.ອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ສ.ວ.ສ. ແລະ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາລາວ ເຊັ່ນ: ກົມກວດກາ,

ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ຫ້ອງການກິລາໂອແລ່ມປິກ,

ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກົມອື່ນໆ ລວມທັງໝົດ 41 ທ່ານ.

 

>> ເຄື່ອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາການສຶກສາໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ (NEQMAP)

 

>> ເວັບໄຊ ສວສ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງໃໝ່ (new website of RIES):

http://www.moes.edu.la/moes/ries/index.php/lo/

 

>> ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພາສາລາວ

ໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ສຳລັບອະນຸບານ ແລະ ສາມັນສຶກສາ

 

>> ວາລະສານສຶກສາໃໝ່ ສະບັບທີ 40

 

>> 30 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (1986-2016)

 

>> ສື່ຊ່ວຍສອນທົດລອງສໍາລັບການຮຽນພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1:

1. ວິດີໂອຄລິບ

2. ສື່ແບບໂຕ້ຕອບໄດ້ (ຫຼິ້ນດ້ວຍ Flash Player)


 

>> ສຳເລັດກອງປະຊຸມກວດຜ່ານໂຄງຮ່າງເນື້ອໃນປຶ້ມ ແລະ ວິດີໂອປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ແລະ ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງຂອງ .. ຄົບຮອບ 30 ປີ

 

>> ກອງປະຊຸມພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເວັບໄຊ ຂອງ ສ.ວ.ສ

 

>> ບົດຖະແຫລງຂ່າວ ສະຖານທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາລາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 

>> ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນຄະນິດສາດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ


>> ເຝິກອົບຮົມຄູສອນພາສາຝຣັ່ງ ພາສາ 2 (LV2) ການນຳໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູຂັ້ນ ມ.7


>> ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຮູ້ໜັງສືຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມຕອນຕົ້ນ: ການຮຽນ-ການສອນອ່ານ (ASLO)


>> ປະມວນຄຳສັບວິຊາການສຶກສາ

 

>> ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.7 ວີຊາ ICT ແລະ ທຸກວິຊາ (ຫຼື ດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ http://www.moe.gov.la/dse/downloads.php#9)

 

ພິທີເປີດໂຄງການປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນວິຊາຄະນິດສາດ ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

 

- ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນປຶ້ມແບບຮຽນຂອງສາຍສາມັນ

 

(ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ) ແມ່ນທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປທີ່: ສ.ຄ.ອ

 

- ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປຊົມການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງ ສ.ວ.ສ

 

ໄດ້ອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງ ຄື: https://www.facebook.com/RIES.Laos/

 

(ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຕ້ອງໃຊ້ ອີເມວ ຫຼື ເບີໂທລ ພ້ອມທັງ Password ຂອງທ່ານເພື່ອ Login)


 

- ວິດີໂອຊ່ວຍສອນ ພາສາອັງກິດ ປ.3

 

- ວາລະສານວິທະຍາສາດການສຶກສາ


- ວິດີໂອ 40 ປີ ຂອງການສຶກສາລາວ


- ວາລະສານສຶກສາໃໝ່ສະບັບທີ 39


- ສື່ເອໂຕຣນິກຕ່າງໆວິດີໂອການສຶກສາ ແລະ ລາຍການວິທະຍຸສຶກສາຕ່າງໆ
(ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປຊົມ, ຟັງ ແລະ ດາວໂລດໄດ້)


>>> ຄູ່ມືເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດວິຊາ ຟິຊິກສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ


!!! ຄູ່ມືແນະນຳການສອນນັກຮຽນ ເພື່ອສ້າງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ ລະດັບຊາດ,

ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

(ຫຼື ດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ http://www.moe.gov.la/dse/downloads.php#8)

 

- ຄູູ່ມືເຝິກອົບຮົມຄູກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.6


 


 

- ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້:

 

ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHERS

ແລະ teachers-guide-social-media

 

 

 

 

 


 

- ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນ

ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3 ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

 


 

ພິທີມອບ-ຮັບຫ້ອງ​ຜະລິດ​ສື່​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ​ເພື່ອ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ

​ລະດັບ​ມັດທະຍົມ​ສຶກສາ​ຕອນ​ປາຍ​ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ

ຄັ້ງ​ວັນ​ທີ 10 ກໍລະກົດ 2014

ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຂອງ ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ.....

 

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສະຫຼຸບຜົນງານໜຶ່ງປີຜ່ານມາ (2013-14) ອ່ານເພີ່ມເຕີມ.....

 

ກອງປະຊຸມວີຊາການກ່ຽວກັບການຮູ້ໜັງສື

ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ອ່ານເພີ່ມເຕີມ....

 

ກອງປະຊຸມສ້າງຄູ່ມືເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ມ.5

ກອງປະຊຸມສ້າງຄູ່ມືເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ມ.5 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເຮືອນພັກແຄມງື່ມ ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 21–25/4/2014 ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ: 0960/ສສກ.ສວສ/2013, ລົງວັນທີ 18/ ກຸມພາ 2014. ວ່າດ້ວຍການແຕງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ້າງຄູ່ມືເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ມ.5. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງແກ້ວ ອາສາ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຈັນດີ ພົມມະບຸດມະບຸດ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ, ທ່ານ ນາງ ແກ້ວມະນີວັນ ພິມມະຫາໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ SESDP, ທ່ານ ຄໍາພັນ ພິມສີປະສົມ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ທ່ານ ນາງ ເບີນາແດດ ກອນຊາແລດ ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານໂຄງການ SESDP ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 55 ທ່ານ: ຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ 24 ທ່ານ, ຊ່ຽວຊານໂຄງການ SESDP 1 ທ່ານ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 8 ທ່ານ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ 3 ທ່ານ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ, ລາວ-ເຢຍລະມັນ ແລະ ດົງຄໍາຊ້າງ 10 ທ່ານ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ 3 ທ່ານ, ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ 3 ທ່ານ, ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ 3 ທ່ານ, ກົມພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ 2 ທ່ານ.

 


 

ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດມາດຖານຫຼັກສູດ ແລະ ເນື້ອໃນບົດຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນພິການຫູ-ປາກ

ໃນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ

ຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 17 ມິນາ 2014 ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດມາດຖານຫຼັກສູດ ແລະ ເນື້ອໃນບົດຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນພິການຫູ-ປາກ ໃນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕົ້ນຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມເຮືອນພັກແຄມງື່ມ, ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ....

 


 

ຂ່າວເດັ່ນຈາກ ສ.ວ.ສ

ປັດຈຸບັນ ສ.ວ.ສ ໄດ້ນຳເອົາຫຼັກສູດແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານ ເຖິງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນ-ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.3 ລົງ

ເວບໄຊທ໌ຂອງສະຖາບັນ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງ ແລະ ໂລດເອົາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຕາມທີຢູ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ນອກຈາກນີ້

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ ໃນການຮຽນ-ການສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສ້າງ ແລະ ບຳລຸງ ນັກຮຽນເກັ່ງ ຍັງບໍ່ມີເປົ້າໝາຍຊັດເຈນ, ຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການຕິດຕາມກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ ຕາມນະໂຍບາຍທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາກຳນົດໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ  ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ສ.ວ.ສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽບຮຽງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການສອນນັກຮຽນເພື່ອສ້າງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ ລະດັບຊາດ (ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ) ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໂລດເອົາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຕາມທີຢູ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ດາວໂລດທັງໝົດ 4 ວິຊາ ແບບ .rar

 

 

ພິທີມອບ-ຮັບຫ້ອງ​ຜະລິດ​ສື່​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ​ເພື່ອ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ລະດັບ​ມັດທະຍົມ​ສຶກສາ​ຕອນ​ປາຍ​ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ຄັ້ງ​ວັນ​ທີ 10 ກໍລະກົດ 2014 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຂອງ ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ
Last Updated ( Wednesday, 05 July 2017 09:03 )