ຈັນທະລາ
ຮອງຫົວໜ້າສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ (web editor)

ຕິດຕໍ່
ທີ່ຢູ່:
ຖະໜົນ ມະໂຫສົດ
ບ້ານ ຊຽງຍືນ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອີເມລ: ຈະສ້າງການປ້ອງກັນອີເມລນີ້ຈາກສະແປ່ມບອດ ທ່ານຈະຈ້ອງເປີດໃຊ້ຈາວາສະຄິບທຳງານເພື່ອເປີດການໃຊ້ງານນີ້
ໂທລະສັບ: 856 021 213161
ແຟ໋ກ: 856 021 213161
http://www.moe.gov.la/ries/

ຂໍ້ມູນ: ທຸກຂໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳຕຳນິຕິຊົມຂອງພວກທ່ານທີ່ໄດ້ສົ່ງມາຫາພວກເຮົາ ຈະກາຍເປັນຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າໃຫ້ການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງສະຖາບັນໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄປເລືອຍໆ

 


free pokerfree poker

ແບບສອບຖາມ

ຮູບຮ່າງ ແລະ ໜ້າຕາຂອງເວັບໄຊເປັນແນວໃດ?