ການຈັດຕັ້ງຂອງສ.ວ.ສ

PDF ພິມ
ວັນອັງຄານທີ່ 13 ກັນຍາ 2011 ເວລາ 11: 18

 

ສ.ວ.ສ ເປັນສະຖາບັນໜຶ່ງທີ່ທຽບເທົ່າກັບກົມໜຶ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສ.ວ.ສ ປະກອບມີ 4 ສູນ ແລະ 4 ພະແນກ  ແລະ 1 ຫ້ອງສະໝຸດເຊິ່ງໃນແຕ່ລະສູນຍັງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂະແໜງ ເຊັ່ນ:

ສູນວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ປະກອບມີ 4 ຂະແໜງການ ຄື:

 

1. ຂະແໜງຄະນິດສາດ
2. ຂະແໜງຟີຊິກສາດ
3. ຂະແໜງເຄມີສາດ
4. ຂະແໜງຊີວະວິທະຍາ

ສູນວິທະຍາສາດສັງຄົມ ປະກອບມີ 5 ຂະແໜງການ ຄື:

 

1. ຂະແໜງພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ
2. ຂະແໜງພູມສາດ
3. ຂະແໜງປະຫວັດສາດ
4. ຂະແໜງສຶກສາພົນລະເມືອງ
5. ຂະແໜງພາລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ


ສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ປະກອບມີ 6 ຂະແໜງການ ຄື:

1. ຂະແໜງວິທະຍຸສຶກສາ
2. ຂະແໜງໂທລະພາບສຶກສາ
3. ຂະແໜງວາລະສານສຶກສາໃໝ່
4. ຂະແໜງICT - ພື້ນຖານວິຊາຊີບ
5. ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ
6. ຂະແໜງສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ

ສູນສົ່ງເສີມພາສາຕ່າງປະເທດ ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງການ ຄື:

1. ຂະແໜງພາສາອັງກິດ

2. ຂະແໜງພາສາຝຣັ່ງ

3. ຂະແໜງພາສາວຽດນາມ, ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາອື່ນໆ


ພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກປະເມີນຜົນ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ການພິມ
ພະແນກອະນຸບານສຶກສາ
ຫ້ອງສະໝຸດ

 

 

 

ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນພະຫັດທີ່ 17 ເມສາ 2014 ເວລາ 16: 23 )
 
free pokerfree poker