ຂະແໜງICT-ພື້ນຖານວິຊາຊີບ

PDF ພິມ
ວັນສຸກທີ່ 16 ກັນຍາ 2011 ເວລາ 10: 17

 

ຂະແໜງ ICT ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ຂອງ ສ.ວ.ສ ເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ຮຽບຮຽງປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ໃຫ້ແກ່ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ ນັບທັງການດູແລ ແລະ ປະສານຮ່ວມກັນບັນດາ ຜູ້ພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ຮຽບຮຽງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ (ວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີ ເກົ່າ).


# ການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງການ

# ເອກະສານຕ່າງໆ:

•  ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ຕົວຢ່າງຂອງປຶ້ມແບບຮຽນ ວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ຊັ້ນມັທະຍົມຕອນຕົ້ນ;

Simple of Textbook and Teacher Guide M.1 and M.2

  • ຫຼັກສູດ

ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.1; ມ.2; ມ.3 ແລະ ມ.4)

ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.5; ມ.6 ແລະ ມ.7)

  • ປຶ້ມແບບຮຽນ

ກ. ວິຊາ ICT: ມ.1; ມ. 2; ມ.3; ມ. 4; ມ.5; ມ. 6 ແລະ ມ.7;

ຂ. ວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບ: ມ.1; ມ. 2; ມ.3; ມ. 4;

  • ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ

ກ. ວິຊາ ICT: ມ.1; ມ. 2; ມ.3; ມ. 4; ມ.5; ມ. 6 ແລະ ມ.7;

ຂ. ວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບ: ມ.1; ມ. 2; ມ.3; ມ. 4; ມ.5; ມ. 6

ໝາຍເຫດ: ສ່ວນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 7 ສາຂາວິຊາດັ່ງນີ້: ມ.5; ມ. 6

ຄູ່​ມື​ນຳ​ໃຊ້ ສື່​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກຊ່ວຍ​ສອນ ​ເລື່ອງ PC ແລະ ເລື່ອງອື່ນ

- ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນປຶ້ມແບບຮຽນຂອງສາຍສາມັນ

 

(ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ) ແມ່ນທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປທີ່:

 

http://tcei.most.gov.la/images/secondary%20primary%20book%20new/secondary-primary%20home.html

 

 

- ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປຊົມການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງ ສ.ວ.ສ

 

ໄດ້ອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງ ຄື: https://www.facebook.com/RIES.Laos/

 

(ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຕ້ອງໃຊ້ ອີເມວ ຫຼື ເບີໂທລ ພ້ອມທັງ Password ຂອງທ່ານເພື່ອ Login)


 

# ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆ:

ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ ຫຼື ດຶງເອົາຟາຍບົດຮຽນ (Download) ໄດ້ທີ່ນີ້: 

ການຈັດສັນຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ

ການດູແລເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ

ປະເພດຂອງເວັບໄຊ


ວິດີໂອຊ່ວຍສອນ ພາສາອັງກິດ ປ.3

 


ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນສຸກທີ່ 27 ພຶດສະພາ 2016 ເວລາ 15: 14 )
 
free pokerfree poker