ຫ້ອງສະໝຸດ

PDF ພິມ
ວັນຈັນທີ່ 31 ມີນາ 2014 ເວລາ 15: 48

 

* ໜ້າທີ່


•  

ຈັດຫາ ​ແລະ ສະໜອງ​ເອກະສານ​ວິຊາ​ການ, ເອກະ ສານອ້າງ​ອີງ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ທົ່ວ​ໄປ


ບໍລິການ​ຂໍ້​ມູນ, ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ນັກ​ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ຄູ​ອາຈານ ຫຼື ບຸກຄົນ​ພາຍ​ນອກ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ


ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງ ​ແລະ ຂະຫຍາຍ​ຕາໜ່າງ ຫ້ອງ​ສະໝຸດ, ຫ້ອງ​ອ່ານໜັງສື​ສຳລັບໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະ​ຖາບັນ​ການ​ສຶກສາຂັ້ນຕ່າງໆ​

 

* ກິດຈະກໍາຂຶ້ນ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຊື້ ແລະ ຈັດ​ຫາປຶ້ມ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ສະໝຸດຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ

-


ຈັດສັນ​ມ້ຽນ​ປຶ້ມ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ​ໂດຍ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ເບີ/ລະຫັດ ຕາມ​ຫຼັກການ​ຂອງ​ບັນນາຮັກ​ສາດ​ສາກົນພ້ອມ​ທັງ​ຈັດ​ຮູບ​ແບບ ​ແລະ ວິທີ​ໃນ​ການ​ຢືມ ​ແລະ ຄົ້ນ​ອອກ​ມາ​ສຶກສາ​ໄດ້​ງ່າຍ ​ແລະ ​ເປັນ​ລະບົບ

-

ຄົ້ນຄວ້າ​ວາງ​ລະບຽບ​ຫຼັກການ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ ປຶ້ມ ຫຼື ເອກະສານຕ່າງໆ​ເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອ​ສະດວກ​ແກ່ຜູ້​ມາ​ຊົມ​ໃຊ້

- ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ຫ້ອງ​ສະໝຸດ ​ແລະ ປຶ້ມ, ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ

- ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ມາ​ນຳ​ໃຊ້ ຫຼື​ຢືມ​ອອກ​ໄປ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ໄລຍະ​ໃດ​ໜຶ່ງ

-

ບັນທຶກ ​ແລະ ​ເກັບ​ກຳ​ສະຖິຕິ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ປຶ້ມ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ

-

ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ການຈັດຕັ້ງຫ້ອງ​ສະໝຸດ, ຫ້ອງ​ອ່ານໜັງສື​ພາຍ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ຕ່າງໆ

 

* ໂຄງປະກອບຂອງການຈັດຕັ້ງ


 


ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນຈັນທີ່ 28 ເມສາ 2014 ເວລາ 14: 17 )
 
free pokerfree poker