ສູນວິທະຍາສາດສັງຄົມ

PDF ພິມ
ວັນພະຫັດທີ່ 03 ເມສາ 2014 ເວລາ 11: 33

 

 

* ໜ້າທີ່

 

 

ຄົ້ນຄວ້າ​ ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​​ວິຊາສັງຄົມ(​ປະຫວັດ​ສາດ, ພູມສາດ, ສຶກສາພົນລະເມືອງ, ພາສາ​ລາວ, ວັນນະຄະດີ), ພະລະ​ສຶກສາ ​ແລະ ສິລະ​ປະ​ສຶກສານັບ​ທັງເອກະສານປະກອບ​ການ​ຮຽນການ​ສອນ ເພື່ອ​​ໃຊ້ສອນ​ວິຊາ​ສັງຄົມ​, ພະລະ​ສຶກສາ ​ແລະ ສິລະ​ປະ ສຶກສາສຳລັບສາມັນ​ສຶກສາ

 

ຄົ້ນຄ້ວາ, ທົດລອງກ່ຽວກັບຫຼັກສູດວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ, ພະລະ​ສຶກສາ ​ແລະ ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ, ວິທີສອນ, ສື່ການຮຽນການສອນ ສຳລັບສາມັນ ສຶກສາ
ຄົ້ນຄວ້າ​ພາສາ​ສາດ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ການ​ສຶກສາ
ປະກອບສ່ວນປະເມີນຜົນສຳເລັດດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນສາມັນສຶກສາ
ເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຫັຼກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ  ໃໝ່ສຳລັບຄູເຝິກ

 

ປະສານ​ສົມທົບ, ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພາກສ່ວນ ຫຼື ນັກວິຊາການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ພາຍ​​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະທດ​ໃນການ​ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູ ແລະ ເອກະສານປະກອບ​ ການ​ຮຽນການສອນ

 

* ກິດຈະກໍາ

 

ດຳ​ເນີນ​ການເກັບກຳ, ສັງ​ລວມ ​ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ​ຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ​ຈາກ​ຜູ້ນຳ​ໃຊ້ ແລະ​ ນັກວິຊາການອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ​ຫຼັກສູດ, ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ຜະລິດ​ອອກ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນອີງ ພື້ນຖານ​ໃຫ້​ແກ່ການ​ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ

ຄົ້ນຄວ້າ​ ເອກະສານ ຫຼື ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະອື່ນໆຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ​    ເພື່ອ​ເປັນ​ກາ​ນສຶກສາ​ສົມ​ທຽບ

 

ດຳເນີນ​ການ​ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ, ​ການ​ດັດ​ແກ້, ​ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​ ໂດຍສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພະນັກງານ​ວິຊາ​ການ​ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ​ແລະ ນັກວິຊາການ​ຈາກພາກສ່ວນ​ອື່ນໆ
ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ ​ແລະ ປະ​ເມີນບົດ​ທີ່​ຂຽນ​ອອກ​ໃໝ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ຕ່າງໆ​ຕາມ​ການ​ກຳນົດ
ຈັດຕັ້ງຜ່ານ​ບົດ​ທີ່​​ໄດ້ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ​ຂຶ້ນນຳ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ທີ່​ໄດ້​ຈັດຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ
ສ້າງຕົ້ນສະບັບ​ຂອງຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູ ແລະ ​ເອກະສານ​ປະກອບ​ການ​ສອນເພື່ອ​ຈັດພິມ​ແຈກຢາຍ
ຈັດຕັ້ງຕິ ​ດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​ດັ່ງກ່າວ
ເຝິກ​ອົບຮົມ​ຄູ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກສູດ​ໃໝ່
ດຳ​ເນີນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ພາສາ​ລາວ ​ແລະ ພາສາ​ເຜົ່າ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ລາວ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ການສຶກສາ

 

* ໂຄງປະກອບຂອງການຈັດຕັ້ງ

ປະກອບມີ 5 ຂະແໜງຄື:

1)  ຂະແໜງພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

2)  ຂະແໜງພະລະ-ສິລະປະສຶກສາ

3)  ຂະແໜງສຶກສາພົນລະເມືອງ

4)  ຂະແໜງພູມສາດ

5)  ຂະແໜງປະຫວັດສາດ


ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນພະຫັດທີ່ 17 ເມສາ 2014 ເວລາ 15: 38 )
 
free pokerfree poker