ສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ

PDF ພິມ
ວັນພະຫັດທີ່ 17 ເມສາ 2014 ເວລາ 11: 39

 

* ໜ້າທີ່

• ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ອອກ​ແບບ, ຜະລິດ​ຕົ້ນ​ແບບ​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ, ​ເຄື່ອງ​ປະຈັກ​ຕາ ຕອບ​ສະໜອງ​ຕາມ​ຫຼັກສູດ ​ແລະ ປຶ້ມ​ແບບຮຽນຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ​ເພື່ອ​ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ​ຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆ​ຕັ້ງແຕ່​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ເຖິງ​ ຊັ້ນມັດທະຍົມ​ສຶກສາ​ຕອນ​ປາຍ​ ​ແລະ ສະຖານ​ການ​ສຶກສາ​ອື່ນໆ


ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ແລະ ​ເອກະສານ​ເພີ່ມ​ ເຕີ​ມອື່ນໆວິຊາ​ຫັດຖະ​ກຳ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ ແລະ ວິຊາ​ພື້ນຖານ​ວິຊາ​ຊີບສຳລັບ​ສາມັນ​ສຶກສາສົ່ງ​ເສີມຫົວຄິດ​ປະດິດ​ສ້າງ​ຂອງ​ນັກ​ຄົ້ນຄວ້າການ​ສຶກສາ, ຄູ ອາຈານ​ໃນ​ການ​ອອກ​ແບບ, ຜະລິດ ແລະ ນຳ​ໃຊ້ອຸປະກອນ ການ​ສຶກສາ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ຢູ່ໃນ​ໂຮງຮຽນ​​ໂດຍ​ໃຊ້​ວັດຖຸລາຄາຖືກ ​ແລະ ຫາ​ໄດ້​ງ່າຍ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຜ່ານ​​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ ຫຼື ​ເຝິກອົບຮົມຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດ ​ແລະ ອອກ​ອາກາດ​ລາຍການ​ວິທະຍຸ, ລາຍ​ການ​ໂທລະພາບ​ເພື່ອ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ບົນ​ພື້ນຖານ​ຫຼັກສູດ ​ແລະ ປຶ້ມ​ແບບຮຽນຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ​ເພື່ອສົ່ງ​ເສີມ​ ການສຶກສາ​ໃນ​ລະບົບ​ໂຮງຮຽນ​ຕັ້ງ​ແຕ່ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ເຖິງ​ຊັ້ນມັດທະຍົມ​ ສຶກສາ​ຕອນປາຍ​ຕາມ​ຄວາມເໝາະ​ສົມ​ຜ່ານ​ສະຖານີ​ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ ​ແລະ ​ໂທລະພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ຜະລິດ​ສື່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ, ສື່​ປະສົມ (Multimedia) ລວມທັງ​ສື່ Onlineທາງ​ອິນ​ເຕີ​​ເນັດ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຕ່າງໆ ແລະ ສື່ Offline ໃນ​ຮູບ​ແບບ VCD, DVD, CD ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ຢູ່​ໃນ​ລະບົບໂຮງຮຽນ

ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດທະນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ການເຝິກອົບຮົມ


ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ວິ​ໄຈ, ສຳ​ຫຼວດ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ ​ການສຶກສາ ລວມທັງ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ


ບໍລິຫານ​ຈັດການ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາຂອງ​ສະ​ຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ


ເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຫັຼກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນວິຊາ​ຫັດຖະ​ກຳ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ ແລະ ວິຊາ​ພື້ນຖານ​ວິຊາຊີບທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ສຳລັບຄູເຝິກ


ເຜີຍ​ແຜ່​ຫຼັກສູດ, ປື້​ມ​ແບບຮຽນ ​ແລະ  ຄູ່​ມື​ຄູ, ວິທະຍາສາດ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສຶກສາ​ຜ່ານ​ວາລະສານ ສຶກສາ​ໃໝ່" ​ແລະ ວາລະສານ" ວິທະຍາສາດການ​ສຶກສາ"

 

* ກິດຈະກໍາຈັດຕັ້ງການ​ເກັບກຳ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງການກ່ຽວ​ກັບ​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ຂະ ​ບວນ ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ສາຍ​ສາມັນ​ສຶກສາ
- ຄົ້ນຄວ້າ​ຫຼັກສູດ​ຂອງ​ແຕ່​ລະວິ​ຊາ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ຮຽນການ​ສອນ

-ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ອອກ​ແບບ, ​ຜະລິດ​ຕົ້ນ​ແບບ​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ, ​ເຄື່ອງ​ປະຈັກ​ຕາຕອບ​ສະໜອງ​ຕາມ​ຫຼັກສູດ ​ແລະ ປຶ້ມ​ແບບຮຽນຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ​​ເພື່ອ​ທົດ​ລອງ​ນຳ​ ໃຊ້​ຢູ່​ໂຮງຮຽນ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ພ້ອມ​ທັງ​ຂຽນ​ຮຽບຮຽງ​ເອກະສານ​ແນະນຳ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້
- ຈັດຕັ້ງການ​ເຝິກອົບຮົມ​ໃຫ້​ຄະນະ​ຄູ​ເຝິກ​ເພື່ອ​​ເຜີຍ​ແຜ່ວິທີ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ອຸປະກອນ​ການ​ ສຶກສາ
- ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຝິກອົບຮົມຄູກ່ຽວ​ກັບການນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງມື​ທົດ​ລອງ​ວິທະຍາສາດ​ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນການ​ ສອນ

-


ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ການ​ສຶກສາ, ຄູ ອາຈານ​ສອນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຄົ້ນຄິດ ​ແລະ ໃຊ້ວັດຖຸລາຄາ​ຖືກ ​ແລະ ຫາ​ໄດ້​ງ່າຍ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຜະລິດແບບອຸປະກອນ ​ການ​ສຶກສາ​ຕ່າງໆ​ອອກດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້

-ດຳ​ເນີນ​ການຜະລິດ ​ແລະ ອອກ​ອາກາດ​ລາຍການ​ວິທະຍຸ, ລາຍ​ການ​ໂທລະພາບ​ເພື່ອ​ການ​ຮຽນການ​ສອນ​ບົນພື້ນຖານ​ຫຼັກສູດ ​ແລະ ປຶ້ມ​ແບບຮຽນຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ລະບົບ​ໂຮງຮຽນ​ຕັ້ງແຕ່​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ເຖິງ​ຊັ້ນມັດທະ ຍົມ​ສຶກສາ​ຕອນ​ປາຍ​​​ຜ່ານ​ສະຖານີ​ວິທະຍຸ​ກະຈາຍ ສຽງ ​ແລະ ​ໂທລະພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ

-ດຳ​ເນີນ​ການຜະລິດ​ສື່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ, ສື່ປະສົມ (Multimedia) ລວມທັງ​ສື່ Online  ທາງ​ອິນ​ເຕີ​​ເນັດ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຕ່າງໆ ແລະ ສື່ Offline ໃນ​ຮູບ​ແບບ VCD, DVD, CD ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​​ການ​ຮຽນການ​ສອນ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ສາມັນ​ສຶກສາ;
- ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຝິກອົບຮົມ​ບຸກຄະລາ​ກອນການ​ສຶກສາ, ຄູ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ

-


ດຳ​ເນີນ​ການ​ວິ​ໄຈ, ສຳ​ຫຼວດ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ​ລວມທັງ​ການ​ຜະລິດ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ​ຢູ່ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ສາມັນ​ສຶກສາໂດຍສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;

-


ບໍລິຫານ​ຈັດການ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາຂອງ​ສະ​ຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ

-


ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ອື່ນໆ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃນ​ການ​ອອກ​ແບບ, ຜະລິດຕົ້ນ​ແບບ​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ, ລາຍການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ ​ແລະ ສື່​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ​ເພື່ອ​ການຮຽນການສອນ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຜູ້ອຳນວຍການ ສ.ວ.ສ

-


ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ​ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູ ແລະ ​ເອກະສານ​ປະກອບ​ການສອນວິຊາ​ຫັດຖະ​ກຳ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ ແລະ ວິຊາ​ພື້ນຖານ​ວິຊາຊີບ​ສຳລັບ​ສາມັນ​ສຶກສາ ອອກ​ນຳ​ໃຊ້

-


ສ້າງ​ຕົ້ນ​ສະບັບ​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູວິຊາ​ຫັດຖະ​ກຳ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ ແລະ ວິຊາ​ພື້ນຖານ​ວິຊາຊີບ​ສຳລັບ​ສາມັນ​ສຶກສາ

-


ເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຫັຼກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນວິຊາ​ຫັດຖະ​ກຳ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ ແລະ ວິຊາ​ພື້ນຖານ​ວິຊາຊີບ

-


ດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະລິດ​ວາລະສານ " ສຶກສາ​ໃໝ່" ​ແລະ  ວາລະສານ" ວິທະຍາສາດການ​ສຶກສາ " ​ເພື່ອເຜີຍ​ແຜ່​ຄວາມ​ຮູ້​ບົນ​ພື້ນຖານຫຼັກສູດ, ປື້​ມ​ແບບຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູ, ວິທະຍາສາດ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດອອກ ​​ແລະ ບົດຮຽນຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ.* ໂຄງປະກອບຂອງການຈັດຕັ້ງ

ປະກອບມີ 6 ຂະແໜງຄື:

1. ຂະແໜງວິທະຍຸສຶກສາ
2. ຂະແໜງໂທລະພາບສຶກສາ
3. ຂະແໜງວາລະສານສຶກສາໃໝ່
4. ຂະແໜງICT - ພື້ນຖານວິຊາຊີບ
5. ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ
6. ຂະແໜງສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ

* ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

e-mail:

ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

priv. moble:

 

office tel:

+856 020 22241381

+856 020 28228810

+856 021 212338

http:// www.moe.gov.la/ries/index.php/la/home/rieschart/76

 

 

 

 


£í­£¸É¾ -Áì½ ºº¡-Á®®, °½ìò©-ªí­-Á®®-º÷¯½¡º­-¡¾­-¦ô¡¦¾, -À£ˆº¤-¯½¥ñ¡-ª¾ ªº®-¦½Îº¤-ª¾´-Íñ¡¦ø© -Áì½ ¯›´-Á®®»¼­¢º¤-¦½-«¾-®ñ­-£í­£¸É¾-¸ò꽨¾¦¾©-¡¾­-¦ô¡¦¾-À²ˆº-¢½¹¨¾¨ -Áì½ ­¿-çÉ-µÈ¾¤-¡¸É¾¤¢¸¾¤-ª¾´Â»¤»¼­ªÈ¾¤Å-ª˜¤ÁªÈ-¡¾­-¦ô¡¦¾¡Èº­-ĸ-»¼­-À«ò¤-§˜­´ñ©ê½¨ö´-¦ô¡¦¾-ªº­-¯¾¨- -Áì½ ¦½«¾­-¡¾­-¦ô¡¦¾-ºˆ­Å
»ñ®°ò©§º®¡¾­£í­£¸É¾ -Áì½ ²ñ©ê½­¾-Íñ¡¦ø©, ¦ˆ-¡¾­-»¼­-¡¾­-¦º­ Áì½ -Àº¡½¦¾­-À²†´- Àªó-´ºˆ­Å¸ò§¾-¹ñ©«½-¡¿, -Àªñ¡-­-Âì-§ó-¢Ó-´ø­-¢È¾¸¦¾­ Áì½ ¡¾­-¦ˆ¦¾­ Áì½ ¸ò§¾-²œ­«¾­-¸ò§¾-§ó®¦¿ìñ®-¦¾´ñ­-¦ô¡¦¾
¦‰¤-À¦ó´¹ö¸£ò©-¯½©ò©-¦É¾¤-¢º¤-­ñ¡-£í­£¸É¾¡¾­-¦ô¡¦¾, £ø º¾¥¾­-í-¡¾­-ºº¡-Á®®, °½ìò© Áì½ ­¿-çɺ÷¯½¡º­ ¡¾­-¦ô¡¦¾-»ñ®-çÉ-¡¾­-»¼­-¡¾­-¦º­-µøÈí-»¤»¼­--©¨-çÉ-¸ñ©«÷ì¾£¾«õ¡ -Áì½ ¹¾-Ä©É-¤È¾¨-í-êɺ¤-«…­-°È¾­--¡¾­-ùÉ-£¿-¯ô¡¦¾ Íõ -À±ò¡ºö®»ö´
£í­£¸É¾, °½ìò© -Áì½ ºº¡-º¾¡¾©-쾨¡¾­-¸ò꽨÷, 쾨-¡¾­-Âêì½²¾®-À²ˆº-¡¾­-»¼­-¡¾­-¦º­-®ö­-²œ­«¾­-Íñ¡¦ø© -Áì½ ¯›´-Á®®»¼­¢º¤-¦½-«¾-®ñ­-£í­£¸É¾-¸ò꽨¾¦¾©-¡¾­-¦ô¡¦¾-À²ˆº¦‰¤-À¦ó´-¡¾­¦ô¡¦¾-í-ì½®ö®-»¤»¼­-ª˜¤-ÁªÈ¡¾­-¦ô¡¦¾¡Èº­-ĸ-»¼­-À«ò¤-§˜­´ñ©ê½¨ö´-¦ô¡¦¾-ªº­¯¾¨-ª¾´-£¸¾´ÀϾ½-¦ö´-°È¾­-¦½«¾­ó-¸ò꽨÷-¡½¥¾¨¦¼¤ -Áì½ -Âêì½²¾®-Á¹È¤-§¾©
ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນອັງຄານທີ່ 16 ມິຖຸນາ 2015 ເວລາ 08: 57 )
 
free pokerfree poker