ສູນວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

PDF ພິມ
ວັນພະຫັດທີ່ 17 ເມສາ 2014 ເວລາ 15: 16

 

* ໜ້າທີ່

•  ຄົ້ນຄວ້າ​ ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ ວິຊາວິທະຍາ ສາດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ  (​ຄະນິດ​ສາດ,  ຟີ​ຊິກ​ສາດ, ​ເຄມີ​ສາດ,  ຊີວະ​ວິທະຍາ) ນັບ​ທັງເອກະສານປະກອບ​ການຮຽນການ​ສອນ ເພື່ອ​​ໃຊ້ສອນ​ບັນດາວິຊາ​ວິທະຍາ ສາດທຳມະຊາດທີ່​ກ່າວ​ມາ​​ສຳລັບສາມັນສຶກສາ

ຄົ້ນຄ້ວາ, ທົດລອງກ່ຽວກັບ ຫຼັກສູດ,  ວິທີສອນ,  ສື່ການຮຽນການສອນວິຊາ ວິທະຍາສາດທຳ​ມະ​ຊາດສຳລັບສາມັນສຶກສາ

ປະກອບສ່ວນປະເມີນຜົນສຳເລັດດ້ານການຮຽນຂ​ອງນັກຮຽນສາມັນສຶກສາ

ເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່  ສຳລັບຄູເຝິກ

ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ອອກ​ແບບ, ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ, ນຳ​ໃຊ້​ຫ້ອງ​ທົດ​  ລອງ ຕະຫຼອດ​ເຄື່ອງ​ທົດລອງວິທະຍາສາດ


ປະສານ​ສົມທົບ, ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພາກສ່ວນ ຫຼື ນັກວິຊາການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ພາຍ​​ໃນ ແລະ  ຕ່າງປະທດ​ໃນການ​ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູ ແລະ ເອກະສານປະກອບ​ການ​ຮຽນການສອນວິຊາວິທະຍາສາດທຳ​ມະ​ຊາດ

 

* ກິດຈະກໍາດຳ​ເນີນ​ການເກັບກຳ, ສັງ​ລວມ ​ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ​ຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ​ຈາກ​ຜູ້ນຳ​ໃຊ້ ແລະ​ ນັກວິຊາ ການອື່ນໆ  ​ກ່ຽວກັບ​ຫຼັກສູດ, ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ຜະລິດ​ອອກ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນອີງພື້ນຖານ​ໃຫ ້​ແກ່ການ​ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ
- ຄົ້ນຄວ້າ​ເອກະສານ ຫຼື ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ເພື່ອເປັນ​ກາ​ນສຶກສາ​ສົມ​ທຽບ

-


ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ, ​ການ​ດັດ​ແກ້, ​ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​ໂດຍສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພະນັກງານ​ວິຊາ​ການ​ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ​ແລະ ນັກວິຊາການ​ຈາກພາກສ່ວນ​ອື່ນໆ
- ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ ​ແລະ ປະ​ເມີນບົດ​ທີ່​ຂຽນ​ອອກ​ໃໝ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ຕ່າງໆ​ຕາມ​ການ​ກຳນົດ
- ຈັດຕັ້ງຜ່ານ​ບົດ​ທີ່​​ໄດ້ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ​ຂຶ້ນນຳ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ທີ່​ໄດ້​ຈັດຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ

-

ສ້າງ​ຕົ້ນສະບັບ​ຂອງຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູ ແລະ ​ເອກະສານ​ປະກອບ​ການ​ສອນເພື່ອຈັດພິມ​ແຈກຢາຍ

-

ຈັດຕັ້ງຕິ​ດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູດັ່ງກ່າວ

-

ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງວິທະຍາສາດ
- ເ​ຝິກ​ອົບຮົມ​ຄູ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກສູດ​ໃໝ່

 

* ໂຄງປະກອບຂອງການຈັດຕັ້ງ

 

ປະກອບມີ 4 ຂະແໜງຄື:

1. ຂະແໜງຄະນິດສາດ
2. ຂະແໜງຟີຊິກສາດ
3. ຂະແໜງເຄມີສາດ
4. ຂະແໜງຊີວະວິທະຍາ

* ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສູນ

 

 

 

 

 


ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນຈັນທີ່ 28 ເມສາ 2014 ເວລາ 13: 46 )
 
free pokerfree poker