ພະແນກອະນຸບານສຶກສາ

PDF ພິມ
ວັນພະຫັດທີ່ 17 ເມສາ 2014 ເວລາ 16: 23

 

* ໜ້າທີ່


•  


ຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ແລະ ​ເອກະສານ​ເພີ່ມ​ເຕີ​ມອື່ນໆສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ: ລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ​ສຶກສາ ​ແລະ ຫ້ອງ​ກຽມ​ປະຖົມ      


ຈັດຕັ້ງການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນອະນຸບານ​ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່ປັບປຸງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາເດັກ​ກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ


ສົມທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ​ຕົ້ນແບບ​ເຄື່ອງຫຼິ້ນ​ເດັກ ແລະ ອຸປະກອນການສອນ ສຳລັບ​ຊັ້ນອະນຸບານ​ສຶກສາ ​ແລະ ຫ້ອງ​ກຽມ​ປະຖົມ

 

* ກິດຈະກໍາຈັດຕັ້ງການສຶກສາຫຼັກສູດທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ປັດຈຸບັນ ແລະ ຫຼັກສູດ​ຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດເພື່ອເປັນພື້ນ ຖານໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ

-


ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ ​ການ​ສອນ​ສຳລັບຊັ້ນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງ​ກຽມກໍ​ຄື​ເດັກ​ກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນອອກ​ນຳ​ໃຊ້

-

ສ້າງ​ຕົ້ນ​ສະບັບ​ຫຼັກສູດ, ຄູ່​ມື​ແນະນຳ​ການ​ປະຕິບັດ​ກິດຈະກຳ, ບົດເຝິກ​ຫັດ ແລະ ສື່ການສອນຊະນິດຕ່າງໆ​ອອກ

- ສົມທົບ​ພົວພັນ​ນຳພາ​ກສ່ວນ ແລະ ນັກວິຊາການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເພື່ອ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ​ເດັກ, ສື່ ​ແລະ ອຸປະກອນ​ການ​ສອນ​

- ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ ກ່ອນໄວຮຽນ​ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ

-

ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າທົດ​ລອງ​ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່​ການ​ສອນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

-

ຈັດຕັ້ງການ​ເຝິກອົບຮົມ​ຄູ​ເຝິກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ ຫຼັກສູດ​ລ້ຽງ​ເດັກ, ອະນຸບານ​ສຶກສາ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ

-

ຕິດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່​ການ​ສອນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

 

* ໂຄງປະກອບຂອງການຈັດຕັ້ງ


ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນພະຫັດທີ່ 17 ເມສາ 2014 ເວລາ 16: 31 )
 
free pokerfree poker