ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ
ສະແດງ # 
1   Link   ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
2   Link   ກະຊວງຕ່າງປະເທດ
3   Link   ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ
4   Link   ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
5   Link   ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
(ຄັງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ IT ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນ ປຶ້ມເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ວິດີໂອ ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າຊົມ ແລະ ດຶງເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວມາໃຊ້ໄດ້ຟຣີ)
6   Link   ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ
7   Link   ກະຊວງແຜນການ-ການລົງທຶນ
8   Link   ລັດຖະບານ
free pokerfree poker