ໂຄງການ

PDF ພິມ
ຂ່າວເດັ່ນ
ວັນອັງຄານທີ່ 13 ກັນຍາ 2011 ເວລາ 23: 23

 

» ແຜນການນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນໃໝ່

 

ສົກຮຽນ ປະຖົມສຶກສາ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
2008-2009 ນຳໃຊ້ປຶ້ມ ປ.1  ປ.2 (ພັດທະນາຫຼັກສູດ)
2009-2010 ນຳໃຊ້ປຶ້ມ ປ.3  ປ.4

- ເລີ່ມປະຕິບັດລະບົບ  4 ປີ

- ນຳໃຊ້ປຶ້ມ ມ.4 ເກົ່າ

(ພັດທະນາຫຼັກສູດ)
2010-2011

- ນຳໃຊ້ປຶ້ມ ປ.5

- ນຳໃຊ້ປຶ້ມພາສາ  ອັງກິດ ປ.3

ຳໃຊ້ປຶ້ມ ມ.1

- ເລີ່ມປະຕິບັດລະບົບ12 ປີ

- ນຳໃຊ້ປຶ້ມ ມ.7 ຊົ່ວຄາວ

2011-2012 ນຳໃຊ້ປຶ້ມພາສາອັງກິດ ປ.4 ນຳໃຊ້ປຶ້ມ ມ.2
2012-2013 ນຳໃຊ້ປຶ້ມພາສາອັງກິດ ປ.5 ນຳໃຊ້ປຶ້ມ ມ.3 ທົດລອງນຳໃຊ້ປຶ້ມ ມ.5
2013-2014 ນຳໃຊ້ປຶ້ມ ມ.4 ນຳໃຊ້ປຶ້ມ ມ.5
2014-2015 ນຳໃຊ້ປຶ້ມ ມ.6
2015-2016 ນຳໃຊ້ປຶ້ມ ມ.7

 

» ໂຄງການວິໄຈລະບົບການສຶກສາ (PASEC) ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ (CONFEMEN)

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການໄດ້ທີ່ www.confemen.org

ໃນລຫວ່າງ ວັນທີ 24 ຫາ 25 ພະຈິກ 2011 ສ.ວ.ສ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງທົດລອງເຄື່ອງມື ການປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ ຢູ່ໂຮງຮຽນ 10 ແຫ່ງ ໃນ 4 ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນຈັນທີ່ 28 ພະຈິກ 2011 ເວລາ 11: 42 )
 
free pokerfree poker