ເຝິກອົບຮົມ

PDF ພິມ
ຂ່າວເດັ່ນ
ວັນອັງຄານທີ່ 13 ກັນຍາ 2011 ເວລາ 23: 21

 

ກົມສາມັນສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກົມສ້າງຄູໄດ້ທຳການເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການແນະນຳ ການນຳໃຊ້ປຶມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.5 ຂຶ້ນທີ່ສູນ ICT ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ. ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກາວດຳເນີນເປັນ 2 ໄລຍະຄື:

 

  • ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ ຫາ 2 ສິງ 2014 ສຳລັບສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ,  ອັດຕະປື ແລະ ນະຄອນຫຼວງ;

  • ວັນທີ 4 ຫາ 9 ສິງຫາ 2014 ສຳລັບສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ, ຄໍາມ່ວນ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ.

 

 


 

 

ກົມສາມັນສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກົມສ້າງຄູໄດ້ທຳການເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການແນະນຳ ການນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປື້ມຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.4 ຂຶ້ນທີ່ສູນພັດທະນາຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກາວດຳເນີນເປັນ 2 ໄລຍະຄື:


  • ວັນທີ 15 ຫາ 20 ກໍລະກົດ 2013 ສຳລັບສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກພາກເໜືອ;

  • ວັນທີ 22 ຫາ 27 ກໍລະກົດ 2013 ສຳລັບສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.

 


 


 

ກົມສາມັນສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກົມສ້າງຄູໄດ້ທຳການເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການແນະນຳ ການນຳໃຊ້ປຶຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶຶ້ມຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.3 ຂຶ້ນທີ່ສູນພັດທະນາຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກາວດຳເນີນເປັນ 2 ໄລຍະຄື:

 

  • ວັນທີ 6 ຫາ 12 ສິງຫາ 2012 ສຳລັບສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້;
  • ວັນທີ 13 ຫາ 19 ສິງຫາ 2012 ສຳລັບສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກພາກເໜືອ.

 

ນອກຈາກຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງທີ່ມາຈາກທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສຳມະນາກອນແລ້ວ ຍັງມີຫົວໜ້າ ຂະແໜງມັດທະຍົມ ແຂວງລະ 1 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການນຳອີກ.

ສ່ວນວິທະຍາກອນເປັນຄູເຝິກຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານບຳນານ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ, ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກີນ, ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ, ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປາສັກ, ວິທະຍາໄລຄູ ສິລະປະສຶກສາ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງ, ສູນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ, ມັດທະຍົມ ສົມບູນວຽງຈັນ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍສີໂຄດຕະບອງ, ກົມສາມັນສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກົມສ້າງຄູ.


ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນພະຫັດທີ່ 14 ສິງຫາ 2014 ເວລາ 15: 51 )
 
free pokerfree poker