Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ງານແຂ່ງຂັນສີມື ແຮງງານ ອາຊີວະສຶກສາ ຄັ້ງທີ III

 ຜ່ານການ ການຈັດການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ ສາມາດຄັດໄດ້ຜູ້ສະນະເລີດ ໃນແຕ່ລະສາຂາອາຊີບດັ່ງນີ້:

  1. ສາຂາ ສ້ອມແປງ ແມ່ນ ທ້າວ ຕຸ້ຍ ຜາຍອຸດອນ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຊະນະເລີດ;
  2. ສາຂາ ໄຟຟ້າ ເຕັກນິກ ແມ່ນ ທ້າວ ຊຽຈັນທັນ ລໍພາບມີໄຊ, ທ້າວ ທອງຈັນ ມະນີຈິດ ແລະ ທ້າວ ລຸນມາລາ ສຸລິເຊັນ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຊະນະເລີດ;
  3. ສາຂາ ກໍ່ສ້າງ-ເຄຫາສະຖານ ແມ່ນ ທ້າວ ສີຈັນ ໄຊຍະສິດ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຊະນະເລີດ;
  4. ສາຂາ ລ້ຽງສັດ ແມ່ນ ທ້າວ ແສງສຸລີ ດວງພະຈັນ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຊະນະເລີດ;
  5. ສາຂາ ປູກຝັງ ແມ່ນ ທ້າວ ແຫຼ້ ມະນີສັກ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຊະນະເລີດ;
  6. ສາຂາ ຊ່າງໄມ້ເຟີນີເຈີ ແມ່ນ ທ້າວ ທອງສະຫວັດ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຊະນະເລີດ;
  7. ສາຂາ ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ ແມ່ນ ນາງ ຄຳຜອຍ ບຸນຄຳຫຼ້າ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຊະນະເລີດ.

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 15 ງານແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ກໍ່ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ ແລະ ກໍ່ໄດ້ມີ ພິທີມອບຂອງຂັວນ, ໃບຍ້ອງຍໍ, ໃບກຽດຕິຄຸນ ແລະ ໃບຊົມເຊີຍ ໃຫ້ກັບບຸກຄົນຜູ້ທີມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການປະກອບສ່ວນ ໃນວຽກງານການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ໃນຄັ້ງນີ້.